SDÜ-İİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ “6. INTERNATİONAL SYMPOSİUM OF CHAOS, COMPLEXİTY AND LEADERSHİP” SEMPOZYUMUNA KATILDI

Uluslararası İlişkiler Bölümü “6. International Symposium of Chaos, Complexity and Leadership” Sempozyumuna Katıldı

11-12 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da, Uluslararası Bilim Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü, “6. International Symposium of Chaos, Complexity and Leadership” adlı uluslararası sempozyum düzenlendi.  Yerli yabancı birçok bilim insanının katıldığı sempozyuma, günümüzün belirsizlik ortamı ve kaos durumu ile ilgili zihin açıcı değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaya Sosyal Bilimlerin yanında Matematik, Fizik gibi dallardan da katılımlar oldu.  Üniversitemiz İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Murat Okçu, Dr. Öğr. Üyesi, Selim Kanat, Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREM, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Demirkıran, Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Erjada Progonati, Araştırma Görevlisi Merve Aytaç ve Araştırma görevlisi Serkut Kılınç  sempozyuma katıldı.

 

Sempozyumun açılış konuşmasını Uluslararası Bilim Derneği, Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ve İ.İ.B.F. Dekanı, Prof. Dr. Murat Okçu yaptılar. Sn. Erçetin, Uluslararası Bilim Deneğin yapmış olduğu “6. International Symposium of Chaos, Complexity and Leadership” sempozyumun hazırlık süreci ve önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sn. Okçu ise, konuşmasında kaos ve belirsizlikle mücadele konusunda bilimsel üretimin önemini vurguladı. Ayrıca üniversitemizin Uluslararası İlişikler Bölümü öğretim üyesi Dr. Progonati, “Kaos Terorisi Işığında Brexit ve AB’nin Geleceği” adlı sunumunu yaptı. Araştırma görevlisi Merve Aytaç, “2015 Göç Krizi ve Avrupa birliğinin Krize Yaklaşımı” ile sunumunu yaparken araştırma görevlisi Serkut Kılınç ise “Özbekistan’ın Siyasal Sistemi ve Diğer Sistemler İçeresindeki Yeri” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Sempozyum, Türkiye’nin ve dünyanın karşılaştığı belirsizlik ortamı ile ilgili çıkış yolları ile hakkında kayda değer çözüm önerileri sunmuştur. Soğuk Savaş sonrasında uluslararası ilişkilerde öngörülebilirliğin azalmasının yarattığı, belirsizlik ortamı, hem dünyada hem de çevremizde vekâlet savaşlarına neden olmaktadır. Bu durumların ülkeleri daha asimetrik davranmaya itmekte ve kaos durumunu körüklemektedir. Sempozyum bu bakımdan güncel uluslararası ortamın sorunlarına çözüm üretmek adına bir ilki gerçekleştirmiştir

 

About admin

Bir cevap yazın